måndag 6 april 2015

Apple II Plus i tårtform / Apple II Plus in the shape of a cake


Kan ni tänka er att detta faktiskt är en tårta! En ätbar tårta... En tårta för en äkta datanörd...
(Bordet, papprena och pennan är dock inte ätbara.)

En Apple II plus!

Apple II var en av de mest populära persondatorerna under sent 1970-tal och fram till tidigt 1990-tal. Den första modellen lanserades 1977 av Apple Computer och produktionen av modellen IIe upphörde år 1993. (Wikipedia)

En klassiker som säkert har funnits i många av dagens IT-mäns (och kvinnors kanske!) tonårsrum!

Can you imagine that this actually is a cake! An edible cake ... A cake for a true computer geek ... (Table, papers and pen are not edible though.)

An Apple II plus!

Apple II was one of the most popular personal computers during the late 1970s until the early 1990s. The first model was launched in 1977 by Apple Computer and the production of the model IIe ceased in 1993. (Wikipedia)

A classic that surely has existed in many of today's IT-men (and women maybe!) teenage rooms!


Så här ser den riktiga datorn ut. Inte lika smakfull dock... hahaha ;-)

(Fotot är lånat från www.oldapplestuff.com/Images/Apple2Computers/Apple2PlusSystem.jpg)

This is what the real computer looks lie. Not as tasty though ... hahaha;-)

(The photo is borrowed from www.oldapplestuff.com/Images/Apple2Computers/Apple2PlusSystem.jpg)

#Blogg100 - 33(100)
#apple
#tårta
#itnörd
#geek
#cake

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar